ما یک توافق نامه همکاری با یکی از بزرگترین خرید مرکزی تخصصی در صادرات، در غذا و DPH (داروخانه، عطر، بهداشت).

شما می توانید طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، محصولات تازه، تازه فوق العاده، یخ زده، و غیر غذایی محصولات دسترسی داشته باشید.

50000 محصولات، 2200 علامت های تجاری، 75 درصد از کالاها اصلی فرانسه است.