مکار ما SEDEA هدارای ۳۰ سال تجربه در امور بالا می باشد. برای مثال در وسایل الکتریکی، وسایل کنترل ورود، آلارم و ویدئو، صدا، دوموتیک و ایمنی با دو هزار مشتری و فروش چهار میلیون کالا در سال و داشتن انبار کالا با حجم ده هزار متر مکعٌب و بیش از هزار رفرانس کالا.
این شرکت ارائه خدمات و توسعه فعالیت های لازم را در آفریقا و خاور میانه به ما واگذار کرده است.

SEDEA یک شرکت نزدیک با کانال های ماهواره ای وSECURITAS است.
ما قادر هستیم تمام کمک های لازم را در اختیار شما بگذاریم